Välkommen till FSUFs årsmöte 2020!

På årsmötet kommer representanter från olika mottagande församlingar och organisationer av bidrag från FSUF att berätta om hur dessa bidrag hjälpt till att stödja projekt som främjar barns och ungdomars sociala och andliga utveckling, förståelse och respekt mellan människor; projekt som främjar mötesplatser och verksamhet präglade av kristna värderingar och där människor med olikartad bakgrund kan utbyta erfarenheter och lära känna varandra och kristen tro.
Kom och låt dig bli inspirerad kring hur bidrag från fonden kan sökas och användas!

Varmt välkommen!
Datum: lördag 21 mars 2020 kl. 10:00. Fika serveras från 09:30 och lunch ca 12:30
Plats: Stenungsögården

Anmälan senast 18 mars: info@fsuf.se
Telefon: 073-140 25 09

Föreningen bjuder på fika och lunch!

Har ni en god idé, ett bra projekt, men saknar pengar?
Då kanske vi kan hjälpa till!

Stenungsöns ungdomsgård har under många år drivit en sommargård på Stenungsön med inriktning barn, ungdom, läger, konferenser och studier. Under 2013 såldes gården och pengarna har lagts i en fond där avkastningen används till att stödja goda projekt i samma anda som verksamheten på gården tidigare haft.

Årlig utdelning av medel delas ut enligt följande.

         • Projekt inom Equmeniakyrkans församlingar i Region Västs och Equmenia Västs föreningar som främjar barns och ungdomars sociala och andliga utveckling samt förståelse och respekt mellan människor, främjar mötesplatser och verksamhet präglade av kristna värderingar, där människor med olikartad bakgrund kan utbyta erfarenheter, lära känna varandra och kristen tro.
         • Projekt och verksamheter utförda av andra kristna organisationer som verkar i enlighet med föreningens målsättning och stadgar.
         • Socialt ömmande projekt och verksamheter riktat till barn och ungdomar i olika delar av världen. Mottagande organisation skall ha en värdegrund som överlag överensstämmer med föreningens värdegrund.

Utbetalningar av fondmedel sker fyra gånger per år. Se aktuella ansökningsdatum under fliken Viktiga Datum

På detta sätt önskar fonden att pengarna från försäljningen av gården skall komma till nytta och välsignelse så som gården varit för människor under gångna år.