Viktiga datum

Utbetalningar av fondmedel sker kvartalsvis.

Ansökningar ska vara fonden till handa senast nedanstående datum

  • 31 mars 2018
  • 31 maj 2018
  • 30 september 2018
  • 31 december 2018