Viktiga datum

Utbetalningar av fondmedel sker kvartalsvis.

Ansökningar ska vara fonden till handa senast nedanstående datum

    • 31 maj 2017
    • 30 september 2017
    • 31 december 2017
    • 31 mars 2018