OBS!

Som tidigare meddelats är möjligheten att ansöka om bidrag från FSUF stängd. Styrelsen har beslutat att förlänga detta stopp fram till och med 31 december 2024. Syftet är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk förmåga att kunna bidra till angelägna projekt. Under 2024 sker vidare en översyn av kriterierna för framtida ansökningar om bidrag.
Uppdatering av denna information lämnas på fsuf.se

FSUFs Styrelsen
2024-02-12

Viktiga datum

Utbetalningar av fondmedel sker kvartalsvis.

Ansökningar ska vara fonden till handa senast nedanstående datum

     • Ansökningsperiod 1: Sista ansökningsdatum 31 mars
     • Ansökningsperiod 2: Sista ansökningsdatum 31 maj
     • Ansökningsperiod 3: Sista ansökningsdatum 30 september
     • Ansökningsperiod 4: Sista ansökningsdatum 30 november