OBS!

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling på finansmarknaden, är möjligheten att söka bidrag från FSUF tills vidare stängd.

Styrelsen bevakar utvecklingen löpande. Beslut om att åter öppna för möjligheten att söka bidrag kommer att kommuniceras på fsuf.se

FSUFs Styrelsen
2023-10-16

Viktiga datum

Utbetalningar av fondmedel sker kvartalsvis.

Ansökningar ska vara fonden till handa senast nedanstående datum

    • Ansökningsperiod 1: Sista ansökningsdatum 31 mars
    • Ansökningsperiod 2: Sista ansökningsdatum 31 maj
    • Ansökningsperiod 3: Sista ansökningsdatum 30 september
    • Ansökningsperiod 4: Sista ansökningsdatum 30 november