Viktiga datum

Utbetalningar av fondmedel sker kvartalsvis.

Ansökningar ska vara fonden till handa senast nedanstående datum

       • 31 mars 2023
       • 31 maj 2023
       • 30 september 2023
       • 30 november 2023