Viktiga datum

Utbetalningar av fondmedel sker kvartalsvis.

Ansökningar ska vara fonden till handa senast nedanstående datum

     • 31 mars 2021
     • 31 maj 2021
     • 30 september 2021
     • 30 november 2021