Har ni en god idé, ett bra projekt, men saknar pengar?
Då kanske vi kan hjälpa till!

Stenungsöns ungdomsgård har under många år drivit en sommargård på Stenungsön med inriktning barn, ungdom, läger, konferenser och studier. Under 2013 såldes gården och pengarna har lagts i en fond där avkastningen används till att stödja goda projekt i samma anda som verksamheten på gården tidigare haft.

Årlig utdelning av medel delas ut enligt följande.

     • Projekt inom Equmeniakyrkans församlingar i Region Västs och Equmenia Västs föreningar som främjar barns och ungdomars sociala och andliga utveckling samt förståelse och respekt mellan människor, främjar mötesplatser och verksamhet präglade av kristna värderingar, där människor med olikartad bakgrund kan utbyta erfarenheter, lära känna varandra och kristen tro.
     • Projekt och verksamheter utförda av andra kristna organisationer som verkar i enlighet med föreningens målsättning och stadgar.
     • Socialt ömmande projekt och verksamheter riktat till barn och ungdomar i olika delar av världen. Mottagande organisation skall ha en värdegrund som överlag överensstämmer med föreningens värdegrund.

Utbetalningar av fondmedel sker fyra gånger per år. Se aktuella ansökningsdatum under fliken Viktiga Datum

På detta sätt önskar fonden att pengarna från försäljningen av gården skall komma till nytta och välsignelse så som gården varit för människor under gångna år.